Tehnički pregled Novi Sad

 

Tehnički pregled “VM AUTO 021”, opremljen je po najsavremenijim standardima. Kod nas možete izvršiti tehnički pregled i registraciju Vašeg vozila.

Na našoj tehnološkoj liniji možemo izvršiti tehnički pregled:

 • putničkih vozila;
 • teretnih vozila do 4 tona najveće dozvoljene mase;
 • priključnih vozila;
 • motocikala.

Takođe, posredstvom našeg preduzeća, može se izvršiti tehnički pregled teških teretnih vozila, autobusa i radnih mašina kod naših podizvođača. Zakazivanje termina i sve druge aktivnosti vrše se preko našeg preduzeća.

Uz stručno i ljubazno osoblje na tehničkom pregledu, prijatnoj i domaćinskoj atmosferi u agenciji, registracija vozila Vam VIŠE NEĆE BITI NOĆNA MORA!

 

 

Tehnički pregled se obavlja na osnovu PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (“Sl. glasnik RS”, br.31/2018 I 70/2018).

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde: PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA.pdf

 

 


Šta je potrebno za tehnički pregled?

Na tehnički pregled neophodno je dovesti vozilo, a vozač koji vozilo dovozi dužan je da sa sobom ponese:

 1. Saobraćajnu dozvolu vozila koje dovozi;
 2. Ličnu kartu (bez obzira da li je vozilo  u vlasništvu pravnog ili fizičkog lica);
 3. Prethodnu polisu osiguranja od auto odgovornosti za vozilo koje se dovozi.

Tehnički pregled je neophodno prethodno zakazati putem telefona na brojeve: 062/16-01-888; 021/631-25-30 i 021/631-25-31 ili putem kontakt forme.

 

Informacije koje vam mogu biti od koristi

Tehničkim pregledom se utvrđuje tehnička ispravnost vozila. Ispituje se da li je vozilo tehnički ispravno za učešće u saobraćaju na putu i da li ispunjava sve propise.

U skladu sa tekućim propisima, redovni tehnički pregled se vrši prilikom registracije, tačnije jednom godišnje.

Za vozila javnog prevoza i vozila namenjena za obuku kandidata za vozača tehnički pregled se vrši svakih 6 meseci.

Tehnički pregled se može obaviti najranije 30 dana pre podnošenja zahteva za izdavanje registracione nalepnice.

Tehnički pregled važi 30 dana.

Vanredni tehnički pregled se vrši nad vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a koje je zbog nastalih oštećenja isključeno iz saobraćaja, prilikom vršenja uviđaja, od strane saobraćajne policije. U tom slučaju vozač je dužan da, prilikom dovoženja vozila na tehnički pregled, obavezno na uvid preda Potvrdu o primeni posebnih mera i ovlašćenja (Obrazac „PMO), kao dokaz da je vozilo isključeno, a registarske tablice oduzete.

Kontrolni tehnički pregled se vrši na zahtev saobraćajne policije, kada se u kontroli saobraćaja posumnja u tehničku ispravnost vozila.

 

Šta sve čini tehnički pregled vozila?

Na tehničkom pregledu se proverava ispravnost:

 • Uređaja za upravljanje;
 • Uređaja za davanje svetlosnih i zvučnih signala;
 • Uređaja za osvetljavanje puta;
 • Uređaja za zaustavljanje;
 • Uređaja za kontrolu i davanje znakova;
 • Uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova;
 • Uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;
 • Uređaja za oslanjanje, za kretanje i osovina;
 • Elektrouređaja i instalacija;
 • Pogonskih uređaja
 • Uređaja za prenos snage;
 • Opreme vozila.

 

Nova pravila tehničkog pregleda

U julu 2018. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl.glasnik RS“ br.31/2018 i 70/2018), koji reguliše pravila tehničkog pregleda. Sva pravila koja se odnose na ispitivanje ispravnosti motornih vozila su znatno pooštrena. U skladu sa istim pravilnikom tehnički pregled vozila se vrši u trajanju od najmanje 30 minuta.

Za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila na tehnološkoj liniji nije dozvoljeno prisustvo trećih lica (osim kontrolora). Čekaonica za lica koja dovezu vozilo na tehnički pregled nalazi na samom prijemu, gde se na ekranu TV-a, putem video nadzora, direktno prenosi vršenje tehničkog pregleda vozila.

Ukoliko se prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila utvrdi da vozilo ne ispunjava sve propisane uslove za učešće u saobraćaju, vlasnik/korisnik vozila ima rok od tri dana da otkloni sve nedostatke konstatovane u Zapisniku o tehničkom pregledu vozila. Nakon otklanjanja nedostataka (u roku od tri dana) izvršiće se ponovni tehnički pregled vozila u novom terminu, koji je vozač dužan da zakaže. Ukoliko se ponovni tehnički pregled izvrši u datom roku, a vozilo bude ispravno, usluga tehničkog pregleda se neće se ponovo naplatiti.

Kod nas možete kupiti i obavezna polisu osiguranja od autoodgovornoti. Polisa osiguranja od autoodgovornosti se odnosi na štetu nanetu trećim licima.

„Osiguranje od autoodgovornosti“ – Obavezno osiguranje vlaniska motornih vozila od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.