Registracija vozila za pravna lica VM Auto 021

Registracija vozila za pravna lica Novi Sad

U našem preduzeću možete brzo i lako da obavite registraciju vozila, koje je u vlansištvu pravnog lica. Brzo, lako, efikasno i povoljno, bez odlaska u MUP, izvršite registraciju svozila.

Posebnu pogodnost nudimo kompanijama koje vrše registraciju flote vozila kod našeg preduzeća (tri i više vozila). Kontaktirajte naše ljubazno osoblje i informišite se o svim pojedinostima.

 

 

 

Registracija vozila se obavlja na osnovu PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017, 44/2018-dr.zakon,63/2018, 96/2019 i 87/2020).

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde: PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf

 


Potrebna dokumentacija za registraciju vozila, ako je vozilo u vlasništvu pravnog lica (firma):

 1. Lična karta vlasnika/zakonskog zastupnika;
 2. Saobraćajna dozvola vozila koje se registruje;
 3. Izveštaj o tehničkoj ispravnosti vozila (registracioni list);
 4. Ovlašćenje (mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu, a ovlašćenje mora biti izdato na memorandumu pravnog lica, potpisano i pečatirano od strane ovlašćenog lica);
 5. Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre (APR);
 6. Potvrda o izvršenim uplatama (na šalteru poslovne banke je potrebno preuzeti Potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja, što uslužno mogu uraditi i naši zaposleni u skladu sa dogovorom);
 7. Polisa osiguranja od autoodgovornosti;
 8. Stara polisa osiguranja od autoodgovornosti (opciono).

 

Potrebna dokumenta za registraciju vozila za pravna lica Novi Sad

 

Procedura izdavanja registracione nalepnice za vozila koja su u vlasništvu pravna lica:

 

Korak 1 – Tehnički pregled vozila

Potrebno je zakazati termin za vršenje tehničkog pregleda vozila i vozilo dovesti u zakazano vreme. Potrebno je na zakazan termin doći bar 5 do 10 minuta ranije, kako bi se u zakazanom terminu otpočelo vršenje tehničkog pregleda vozila.

Neophodna dokumentacija za vršenje tehničkog pregleda vozila:

 1. Saobraćajna dozvola vozila;
 2. Lična karta lica koje dovozi vozilo.

Ukoliko se na tehnološkoj liniji utvrdi da je vozilo ispravno, izdaje se obrazac o ispavnosti vozila, tzv. registracioni list, na kojem se nalaze podaci o vozilu, kao i podaci o pravnom licu koje je izvršilo proveru tehničke ispravnosti vozila.

Registracioni list (u donjem desnom uglu na poleđini obrasca) potrebno je da bude potpisan i overen od strane zakonskog zastupnika pravnog lica.

 

Korak 2 – Polisa osiguranja od autoodgovornosti

Za izdavanje polise osiguranja od autoodgovornosti potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Saobraćajna dozvola vozila;
 2. Pečat pravnog lica;
 3. Fotokopija Izvoda iz Agencije za privredne registre (APR);
 4. Registracioni list.

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti može se izdati i kod našeg preduzeća, po ovlašćenju zakonskog zastupnika osiguravajuće kuće. Prilikom ugovaranja osiguranja vozila od autoodgovornosti potrebno je Ugovor (polisu osiguranja) potpisati od strane zastupnika/ovlašćenog lica i overiti pečatom privrednog društva u čijem je vlasništvu predmetno vozilo (donji desni ugao).

 

Korak 3 – Takse za registraciju vozila

Za izračunavanje preciznih iznosa državnih taksi, koje su propisane za registraciju vozila, potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Saobraćajna dozvola predmetnog vozila;
 2. Prethodna polisa od autoodgovornosti za predmetno vozilo;
 3. Propisane takse možete uplatiti virmanski – nalogom za prenos i elektronski. Ukoliko plaćate elektronskim putem, neophodno je da vam banka izda Potvrdu o plaćenim-izvršenim nalozima za prenos.

Takse za registraciju možete platiti i u našim prostorijama, platnom karticom preduzeća, preko platne institucije PaySpot.

Uplatu možete izvršiti i na osnovu objedinjene fakture-predračuna našeg preduzeća.

 

Korak 4 – Završetak izdavanja registracione nalepnice

Za završetak izdavanja registracione nalepnice, potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Popunjen registracioni list-izdat od strane privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila;
 2. Polisa osiguranja od autoodgovornosti (drugi primerak- pečatiran i potpisan);
 3. Originalna potvrda poslovne banke o izvršenoj uplati propisanih državnih taksi i polise osiguranja;
 4. Lična karta ovlašćenog lica;
 5. Saobraćajna dozvola predmetnog vozila;
 6. Ovlašćenje (izdaje se na memorandumu firme, potpisano i overeno od strane odgovornog lica, koje treba da sadrži podatke o vozilu i ovlašćenom licu);
 7. Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre (APR).

Ukoliko je vozilo firme u vlasništvu leasing kuće, potrebna je i dodatna dokumentacija:

 1. Ovlašćenje leasing kuće za registraciju vozila, izdato na ime korisnika leasing-a (sa mogućnošću produženja ovlašćenja na treće lice);
 2. Izvod iz Agencije za privredne registre (APR) leasing kuće;
 3. Rešenje iz Agencije za privredne registre (APR) leasing kuće, ukoliko je leasing kuća imala neke promene (vlasništva, naziva i slično).