Registracija vozila Novi Sad

Izvršite kompletnu registraciju vozila kod preduzeća VM AUTO 021 u Novom Sadu. Izbegnite gužve i čekanje u redu. Brzo, efikasno i povoljno registrujte svoje vozilo.

Svog ljubimca poverite nama, jer registrovan biće već istoga dana.

 

 

 

 

Registracija vozila se obavlja na osnovu PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017).

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde: PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf

 


Dokumentacija potrebna za registraciju vozila:

PRAVNA LICA

 1. PEČAT FIRME
 2. Lična karta ovlašćenog lica firme koji je naveden u APR-u (zakonski/ostali zastupnici)
 3. Punomoć za registraciju ( ukoliko je vlasnik vozila neka LIZING kuća)
 4. Saobraćajna dozvola
 5. Overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
 6. Polisa obaveznog osiguranja
 7. Uplaćene takse
 8. Izvod iz APR-a

FIZIČKA LICA

 1. Lična karta vlasnika vozila
 2. Saobraćajna dozvola
 3. Overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
 4. Polisa obaveznog osiguranja
 5. Uplaćene takse

 


Izgled saobraćajne dozvole i registracione nalepnice sa detaljnim objašnjenjima

IZGLED SAOBRAĆAJNE DOZVOLE SA DETALJNIM OBJAŠNJENJEM OZNAKA


  

******************************************************************************************

Informacije koje vam mogu biti od koristi

******************************************************************************************

Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

Registracija vozila važi godinu dana, a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registraciona nalepnica koja se lepi u donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu treba ukloniti).


Ukoliko registrujete auto 60 dana nakon isteka registracije, datum važenja će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare registarske tablice i saobraćajnu dozvolu i platite nove.

Neregistrovano vozilo predstavlja rizik kako za vlasnika tako i za ostale učesnike u saobraćaju. Značaj registracije vozila je u tome što pruža sigurnost osiguranom licu, jer ga oslobađa od štete koju bi nepažnjom mogao naneti drugim licima.

 

Registracija i produženje važenja vozila

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu (UGOVORU).

Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev vlasnik vozila prilaže i:

 1. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
 2. Dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
 3. Dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;
 4. Dokaz o identitetu vlasnika vozila (licna karta -za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa  ( IZVOD IZ APR-a) -za pravna lica). 

 

Prva registracija

Prva registracija motornog vozila u Republici Srbiji:

Pod prvom registracijom motornog vozila na teritoriji Republike Srbije se podrazumeva:

 1. registracija novog vozila uveženog iz inostranstva
 2. registracija korišćenog motornog vozila uveženog iz inostranstva (više o uvozu)
 3. registracija novog vozila domaće proizvodnje

Prva registracija motornog vozila može biti kada se vozilo uveze, kupi polovno u zemlji ili novo u salonu. Prvu registraciju ne mora da uradi samo vlasnik motornog vozila, može je uraditi i lice sa ovlašcenjem. Ovlašcenje mora biti overeno od strane suda ili notara.

Prilikom prve registracije vozilo dobija nove registarske tablice, registracionu nalepnicu i saobraćajnu dozvolu. Prva registracija se vrši u mestu prebivališta za fizička, odnosno sedišta firme za pravna lica.

 


Potrebna dokumentacija za PRVU registraciju vozila (potrebno je priložiti):

 1. Tehnicki pregled – registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila koji ne treba da bude stariji od 30 dana;
 2. Dokaz o poreklu i vlasništvu nad motornim vozilom – Saobraćajna dozvola / račun- faktura / Ugovor o poklonu / Pravosnažno rešenje o nasleđivanju / Pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva;
 3. Dokaz o identitetu vlasnika – važeća licna karta ili lična karta za stranca; putna isprava za strance sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji dužem od šest meseci; rešenje iz „Agencije za privredne registre“ o upisu u privredni registar – za pravna lica;
 4. Carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama (za vozila iz uvoza);
 5. Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila (polisa osiguranja od autoodgovornosti i takse)