PaySpot – Plaćanje na licu mesta

 

Obaveštenje

Poštovani klijenti, obaveštavamo Vas da sva plaćanje vezana za registraciju Vašeg vozila možete izvršiti na licu mesta. Takođe, kod nas možete izvršiti i plaćanje svih računa i taksi.

Brzo i lako, po povoljnim uslovima, možete da platite:

  • Poreze;
  • Takse;
  • Struju;
  • Komunalije;
  • Novčane kazne;
  • Ostale račune.

 

O PaySpot-u

PaySpot je prva Platna institucija koja je odobrena od strane Narodne Banke Srbije za novčane doznake u zemlji. Danas sarađuje sa velikim brojem poslovnih banaka, kao i svim osiguravajućim kućama u Srbiji. Sa mrežom od preko 1300 zastupnika, u prilici je da svojim klijentima ponudi pouzdane usluge platnog prometa.

 

TARIFA PLATNE INSTITUCIJE