Probna vozačka dozvola

Nakon položenog vozačkog ispita kandidat dobija probnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorija A1, A2, A, B1 i B sa sledećim rokom važenja:

 • Za lica mlađa od 19 godina – probnu vozačku dozvolu koriste dok ne navrše 21 godinu;
 • Za lica koja imaju 19 i više godina – na dve godine;
 • Za učenike srednjih stručnih škola koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila – na godinu dana.

Postanite i vi vlasnik vozačke dozvole B kategorije. Naučite da vozite bezbedno i sigurno u auto školi VM AUTO 021. Upis je u toku!

 

Ograničenja

U skladu sa novim zakonom koji je donet u aprilu 2018. godine, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ima sledeća ograničenja:

 1. Ne sme da upravlja vozilom brzinom većom od
  – 110 km/h na autoputu;
  – 90 km/h na motoputu;
  – 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće – ovo – važi na ostalim putevima.
 2. Ne sme da otpočne upravljanje motornim vozilom ako ima u organizmu alkohol odnosno psihoaktivne supstance.
 3. Zabranjeno je upravljanje vozilom u periodu od 23.00 do 06.00 časova.
 4. Ne sme za vreme vožnje da koristi telefon ili druge uređaje za komunikaciju ili drugu opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku.
 5. Ne sme da upravlja vozilom B kategorije čija snaga (izražena u kilovatima kW) motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji je u vozilu i koji ima važeču vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina.
 6. Do navršene 18 godine života ne sme samostalno da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.
 7. Vozač koji ima probnu dozvolu, a nije navršio 18 godina, može da prevozi najviše 3 lica uključujući i ono koje ga nadzire.
 8. Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno, sa prednje i zadnje strane, posebnom oznakom „P“. Ovu oznaku možete dobiti od auto škole VM AUTO 021 ili je sami odštampati, ali mora da bude u boji. 
 9. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme imati više od 9 kaznenih poena. U protivnom,  poništava mu se probna vozačka dozvola.
 10. Novi zakon dozvoljava da se sa probnom vozačkom vozi u inostranstvu, ali ukoliko sa probnom vozačkom putujete preko granice savetujemo da proverite u ambasadi ili nekoj drugoj instituciji zemlje u koju planirate da putujete.

Izdavanje probne vozačke dozvole

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se lično nadležnoj teritorijalnoj jedinici MUP-a u mestu prebivališta; može i u mestu boravka ako podnosilac iz opravdanog razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Uz zahtev treba priložiti:

 • Važeću ličnu kartu na uvid;
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravlјanje motornim vozilima one kategorije, za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije) koje nije starije od šest meseci;
 • Uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravlјanje motornim vozilima one kategorije za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije);
 • Potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći;
 • Fotografija vozača uzima se u digitalnom obliku prilikom podnošenja zahteva;
 • Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;
 • Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Izdavanje vozačke dozvole nakon isteka probne vozačke dozvole

Nakon isteka probne vozačke dozvole, podnosi se zakon za regularnu vozačku dozvolu, koja ne nosi sa sobom ista ograničenja. Prilikom podnošenja zahteva za regularnu vozačku dozvolu potrebno je dostaviti i: 

 • Probnu vozačku dozvolu, koja će biti poništena;
 • Potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole);
 • Važeću ličnu kartu na uvid;
 • Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;
 • Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Kazne za vozače sa probnom vozačkom dozvolom

Novčane kazne za vozače koji naprave prekršaj dok imaju probnu vozačku dozvolu su sledeće: 

 • Ako vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 30 dana. Ukoliko izazove saobraćajnu nezgodu – od 40.000 do 60.000 RSD ili zatvor do 60 dana.
 • Ako vozač sa probnom dozvolom nema posebnu oznaku „P“, koja mora biti postavljena na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3.000 RSD, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je od 5.000 do 15.000 RSD.
 • Kazna za korišćenje telefona i ostalih komunikacijskih uređaja (handsfree) – 10.000 RSD.
 • Vožnja noću 23.00 – 06.00 h – kazna je od 10.000 do 20.000 RSD. Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 45 dana, plus dodatna najmanje 2 meseca, a ako je u vozilu bilo dete do 12 godina plus još dodatna 2 meseca.
 • Ukoliko maloletno lice vozi bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 30 dana, 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.
 • Ako maloletno lice vozi više od 3 osobe – 3000 RSD. Kazna za lice koje vrši nadzor: od 10.000 do 20.000 RSD.
 • Kazna za vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci – od 10 000 RSD pa do 140 000 i težih kazni, u zavisnosti od količine alkohola u krvi.
 • Ako vozač sa probnom vozačkom dozvolom prekorači propisanu brzinu u skladu sa probnom vozačkom dozvolom, kazne su sledeće:

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine u naseljenom mestu:

 • za više od 10 km/h do 20 km/h: 5.000 RSD
 • za više od 20 km/h do 30 km/h: 10.000 RSD
 • za više od 30 km/h do 50 km/h: od 10.000 do 20.000 RSD, 4 kaznena poena, zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
 • za više od 50 km/h do 70 km/h: od 20.000 do 4.000 RSD, 7 kaznenih poena, zabrana upravljanja od najmanje 4 meseca

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine van naseljenog mesta (autoput, motoput i ostale puteve van naselja):

 • za više od 10 km/h do 20 km/h: 5.000 RSD
 • za više od 20 km/h do 40 km/h: 10.000 RSD
 • za više od 40 km/h do 60 km/h: od 10.000 do 20.000 RSD, 3 kaznena poena, zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
 • za više od 60 km/h do 80 km/h: od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor 30 dana, 6 kaznenih poena, zabrana upravljanja od najmanje 3 meseca

Izvor : Ministarstvo unutrašnjih poslova, Polovni automobili