Registraciona nalepnica – uputstvo za lepljenje i skidanje

 

Čemu služi registraciona nalepnica?

Važeća registraciona nalepnica služi kao dokaz da je vozilo registrovano, tehnički ispravno i da osigurano od autoodgovornosti.   

U preduzeću VM AUTO 021 izdajemo registracione nalepnice za registarsko područje Grada Novog Sada, sa svim pripadajućim opštinama. Izdajemo nalepnice odmah na licu mesta, jer cenimo vaše vreme i novac!

U vreme trajanja pandemije, na osnovu odluke MUP-a R Srbije, vršimo izdavanje registracionih nalepnica za područje cele Srbije, bez ozbira na registarsko područje kojem vozilo pripada. Takođe, registracione nalepnice izdajemo bez ograničenja. Sve detalje možete saznati putem telefona na brojeve: 062/16-01-888; 021/631-25-30 i 021/631-25-31.

 

Gde i kako se lepi registraciona nalepnica?

U zavisnosti od vrste vozila za koje se izdaje registraciona nalepnica razlikuju se unutrašnja i spoljašnja registraciona nalepnica.

 

Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu

Unutrašnja registraciona nalepnica lepi se na donjem desnom delu unutrašnjosti vetrobranskog stakla na sva vozila koja imaju vetrobransko staklo.

Kako izgleda unutrašnja registraciona nalepnica?

Unutrašnja registraciona nalepnica je samolepljiva, višeslojna i pravougaonog je oblika dimenzija 80×60 mm. Važno je napomenuti da je napravljena tako da je nije moguće ukloniti bez oštećenja.

Sadrži sledeće elemente: međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB“, oznake „Republika Srbija“, „REGISTRACIONA NALEPNICA“ i „Ministarstvo unutrašnjih poslova“ ispisane ćirilicom, zatim oznaku registarskog područja, registarski broj vozila i datum isteka važenja registracije i dodatne kontrolne oznake izvedene holografski, uključujući grb Republike Srbije i deo sigurnosnog pečata.

 

Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu

Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu lepi se na odgovarajuća mesta na šasiji vozila koja nemaju vetrobransko staklo.

  • Registraciona nalepnica za motocikle bez vetrobranskog stakla postavlja se na ravnom delu vozila kod prednjih farova, na vidljivom mestu.
  • Registraciona nalepnica na prikolici postavlja se spoljašnjoj površini, na levoj polovini zadnje strane na vidljivom mestu.
  • Registraciona nalepnica na traktorima bez kabine postavlja se na levoj polovini zadnje strane na vidljivom mestu.

Kako izgleda spoljašnja registraciona nalepnica?

Spoljašnja registraciona nalepnica istog je oblika i sadrži iste elemente kao i unutrašnja. Glavna razlike su transparentna ivica i dimenzije holografskog dela – holografski deo spoljašnje nalepnice je dimenzija 60×40 mm, dok je cela nalepnica dimenzija 80×60 mm.

 

Kako se lepi registraciona nalepnica?

Registraciona nalepnica izdaje se na papirnom isečku sa koga ju je potrebno odlepiti i veoma pažljivo zalepiti na propisno mesto na vozilu. Važno je naglasiti da se nalepnice proizvode tako da ih nije moguće odlepiti i ponovo zalepiti.

 

Kako se skida registraciona nalepnica?

Nakon odlepljivanja registracione nalepnice, na staklu ostaju tragovi lepka. Kako ne bi ste oštetili vetrobransko staklo, registarsku nalepnicu uvek skidajte na sledeći način:

Odlepite sve delove nalepnice sa vetrobranskog stakla, zatim parče vate ili krpu natopite sredstvom za skidanje – medicinskim alkoholom (70%) ili skidačem laka za nokte sa acetonom ili bez njega. Skinite ostatke lepka. Takođe, registracionu nalepnicu možete skinuti i uz pomoć posebnog žileta sa plastičnim nosačem, koji se može kupiti u svim boljim auto-kozmetičkim radnjama (Gumatic Novi Sad). Ukoliko ne želite da rizikujete, prilikom tehničkog pregleda i registracije vozila kod našeg preduzeća, naši zaposleni svakom našem klijentu staru registracionu nalepnicu zamene novom.